DESTINATIONS | MOUNTAIN
BUDECHA
ที่ บูเดอช่า โฮมสเตย์ เพราะเรากับฟ้า คือหนึ่งเดียวกัน
เพียงคืนละ 900 บาท กับประสบการณ์กอดฟ้าห่มดาวบนยอดดอย และวิถีท้องถิ่นชาวปกาเกอะญอ อีกหนึ่งหมุดหมายเร้นลับที่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก ต้องรีบไปก่อนฮิต